Hållbar Elenergianvändning, ET078G

Hållbar Elenergianvändning, ET078G

Kursen är avsedd för den som tidigare studerat grundläggande kurser i ellära. Kursen ger en introduktion till CAD system inom elkraft som en grund till kommande arbetsuppgifter och ger dessutom en grundläggande förståelse för begreppet smart grids och hur det påverkar elenergianvändningen. Kursen introducerar studenten till diskussioner om smart grids påverkan på framtida elenergisystem, samt hur politik och samhälle påverkar utvecklingen.

Kursen innehåller:

  • En introduktion till att arbeta i CAD system för tillämpningar inom elkraft
  • Teknologier för smarta elnät med distribuerad mikroproduktion samt energilagring
  • Teknologier för kommunikation i Smart Grids
  • Syften med att införa Smart Grids
  • Hur problem med ökade elenergitoppar angrips
  • Modeller för dynamisk prissättning och dess påverkan på energiförbrukning, med begrepp som Automated Meter Infrastructure (AMI), Time of USE (ToU), Demand Respons (DR), Critical Point Pricing (CPP), (CPR), Energy Efficiency (EE).
  • Förändringar i infrastrukturen för produktion och distribution av elektrisk energi med anledning av inträdet av producenter och konsumenter så som vindkraft och elbilar.
  • Vilka politiska och samhällsmässiga krafter som driver allt detta framåt.

Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se

Aktuell kurslitteratur hittar ni i kursplanen.
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 11:43 AM