Examensbeskrivning Mittuniversitetet

Den officiella examensbeskrivningen hittar ni här.
Det skiljer sig några mindre detaljer i examenskraven mellan Mittuniversitetet, Umeå universitet samt Luleå Tekniska Universitet. För att säkerställa att man har möjlighet att uppfylla examenskraven vid sitt lärosäte så finns det två kurs tillfällen  under utbildningen som kan skilja sig åt. Dessa tillfällen ligger schema i Period 4, ÅK2 samt Period 2, ÅK3.
Om man följer programmets kurser som presenteras på denna sida så uppfyller ni målen för att ta ut examen.
Last modified: Friday, 25 January 2019, 1:23 PM