Examensbeskrivning Umeå universitet

Examensbeskrivning Umeå universitet


Det officiella dokumentet som alltid gäller.


Examensbeskrivningen "på svenska":

Examensbeskrivningerna på Umeå universitet ger i regel förhållandevis stora möjligheter att själv skapa sin egen profil genom att aktivt välja alternativ på kurser. Inga kurser är preciserade att just denna kurs behövs. Däremot har vi olika ramkrav som måste vara uppfyllda.
Om man läser programmet enligt det föreslagna blockschemat kommer man per automatik att uppfylla kraven.
Om man själv väljer alternativa kurser så har man ett eget ansvar att man uppfyller examensbeskrivningens krav den dag man vill ta ut sin examen.
Vi i programledningen gruppantar er studenter till kurserna enligt blockschemat och ni blir automatiskt registrerade på dessa kurser. Om ni vill läsa alternativa kurser ska ni kontakta Björne och själv söka den alternativa kursen innan senaste ansökningsdagen för resp kurs.


Detta krävs för att ta ut en examen i elkraftteknik på Umeå universitet:

 • 180 hp högskolestudier
 • 75 hp elkraftkurser
 • 15 hp matemetik varav minst en kurs vardera i algebra och analys
 • 7,5 hp datakommunikation
 • 7,5 hp mätteknik
 • 7,5 hp reglerteknik
 • 30 hp tekniskt/naturvetenskapligt ämne
 • 15 hp Allmänna ingenjörskurser
 • 15 hp examensarbete i elkraftteknik
 • 7,5 hp valfri kurs

Dessutom tillkommer att 15 hp av elkraftkurserna ska vara sådana att de genomföras i samarbete med industrin eller genomförs som projektkurs


Beskrivning av ovanstående krav

Elkraftskurser:

Hit räknas dessa kurser.

 • Elkraftteknik, Introduktion
 • Elproduktion och konsumtion eller Mekanik och elkraftteknik
 • Ellära 1
 • Ellära 2
 • Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpninga
 • Elmaskiner 1
 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik ,EMC och elkvalitet eller Eldistribution
 • Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution eller Elkraftöverföring
 • Elanläggning, elsäkerhet
 • Elmaskiner 2
 • Hållbar elenergianvändning
 • Elkraftsekonomi eller Elmarknader och elkvalitet

Allmänna ingenjörskurser:

Detta är kurser som inte är teknikkurser men som är bra för en ingenjör att ha med sig. tex:

 • Språk
 • Ekonomi
 • Juridik
 • Statistik
 • Kvalitetsteknik
 • Projektledning
 • Entreprenörskap
 • Design
 • Miljö
 • Pedagogik
 • Statsvetenskap
 • Psykologi
 • Ledarskap
 • Skriftlig/muntlig kommunikation
 • Högnivåprogrammering, tex matlab och python, databasprogrammering mm
 • mm mm

I denna kvot kan man alltså inte räkna in rena elkraftskurser, rena teknikkurser och inte kurser som uppenbarligen inte är till nytta för en "medelingenjör".
Tex kan INTE räknas:
Elkraft, Elektronik, Musik, Historia, Mat och vin, Litteratur, mm mm

  Tekniskt/Naturvetenskapligt ämne:

  Alla kurser inom tekniska/naturvetenskapliga området, inkl elkraft, matematik, elektronik, maskinkomponenter, biologi, kemi mm

  Valfri kurs

  Valfri kurs på högskolenivå. Hela världens totala utbud av kurser på högskolenivå ingår i denna grupp.

  Övrigt

  Till detta kommer regeln att bara fullständigt godkända kurser får räknas in i en examen samt att kurser inte får ha för stort överlapp. Tex kan inte kurserna "Analog kretsteknik" och "Analog elektronik" räknas in samtidigt i en examen

  Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpninga

  Last modified: Tuesday, 18 February 2020, 11:24 AM