AlumniAlumniverksamheten syftar till att ni ska kunna hitta varandra och att vi ska kunna nå er i framtiden för specifika ändamål. Den mest angelägna målsättningen just nu är att öka kännedomen om utbildningen i elkraft Sverige och på så vis göra er till det givna valet vid anställning av elkraftingenjörer.

Ambitionen är att i framtiden kunna skapa träffar mellan nuvarande och tidigare studenter gärna i samband med någon branschmässa för att skapa en bredare uppslutning och ökat intresse.

Det har också skapats en alumnigrupp på LinkedIn där vi förhoppningsvis kan samla alla tidigare studenter för att på så vis kunna följa er i era professionella karriärer. LinkedIn är den absolut dominerande plattform för professionella användare och den bästa möjligheten för oss att kunna ha ett uppdaterade kontaktuppgifter med er i framtiden. Om ni inte redan har det skapa en användare där, gärna redan under studietiden och ansök till Gruppen "Elkraftingenjörer från Norra Sveriges Universitet"

Om det är någon student som vill driva denna aktivitet och arrangera framtid träffar m.m. kontakta någon av studentrepresentanterna i utbildningsrådet.


Last modified: Friday, 25 January 2019, 9:44 AM