Marknadsföring/Marknadföringsråd

Marknadsföringsaktiviterer

Kommunikationsplan tagen 2018-05

Marknadsföringsrådet

Representater från näringslivet

Lisa Hjelm, Energiföretagen Sverige (Sammankallande)
Anna Wärme, Energiföretagen Sverige
Pi Lindström, Vattenfall
Helena botold, Umeå Energi

Representater från universiteten
Kersti Bergkvist, LTU
Linda Andersson, MiUn
Lennart Johansson, UmU

Protokoll

160121

160418

160525

160921

161128

170202

170424

170919

171115

Last modified: Friday, 8 June 2018, 9:45 AM