Arbetsmarknaden för elkraftingenjörer

Arbetslivet efter utbildningen

Branchorganisationen Energiföretagen Sverige gjorde 2017 en undersökning av arbetsmarknaden för området elkraft.
-Det ser ganska ljust ut för er som läser till elkraftingenjörer! Se här!

Behovet verkar vara dock sedan 2017 vara ännu större än man tidigare beräknat och man ser ett fortsatt stort behov av kvalificerat folk inom överskådlig tid. Arbetsmarknadsanalysen och energisektorns rekryteringsbehov beskrivs vidare här.

Investeringarna krävs bla för att byta ut den åldrande infrastrukturen, säkerställa och modernisera energiförsörjningen och integrera förnybara energikällor.


Last modified: Friday, 17 January 2020, 11:30 AM