Samarbete med näringslivet

Samarbete med näringslivet

Som medarbetare i Sveriges energiföretag är du med och utvecklar ett i alla delar hållbart energisystem där vi tillsammans möter utmaningar som klimathot och urbanisering, och drar nytta av en ökad digitalisering. Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag delar visionen om att skapa ett samhälle med hållbar energi för alla, alltid.

2011 startade denna unika högskoleingenjörsutbildning med inriktning på elkraft. Utbildningen är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och 15 av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag.

Läs gärna mer om branschens kompetensbehov och energijobb – här.Utbildningen bedrivs i nära samarbete med och stöd från näringslivet som representeras av dessa företag:

 • Energiföretagen Sverige, en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

 • Bodens Energi AB

 • Fortum • Härnösand Elnät AB

 • Jämtkraft AB

 • Luleå Energi Elnät AB

 • Pite Energi elnät

 • Siemens AB • Statkraft

 • Sundsvalls Elnät AB

 • Sydkraft Hydropower AB
 • Umeå Energi AB

 • Vattenfall AB

 • Åsele Kraft AB

 • Övik Energi
Last modified: Friday, 25 January 2019, 9:30 AM