Drift och underhåll, D0004B (LTU)

Drift och underhåll, D0004B

I kursplan hittar ni mer information om kursen, som bl.a. provmoment, kurslitteratur och kontaktperson för kursen.

Kursen ges av Luleå Tekniska Universitet via klassrum i lärplattformen Canvas. För att kunna nå klassrummet krävs studentinloggning på kursen. Se info under "Studentportal LTU".

Last modified: Friday, 20 January 2017, 3:17 PM