Kraftelektronik, ET027G

Kraftelektronik, ET027G

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för behovet och funktion av kraftelektronik i det moderna samhället. Kursen ger studenten grundläggande förståelse av krafthalvledare, deras arbetsprinciper och nödvändiga styrkretsar samt hur de används i olika applikationer. Flera viktiga omvandlartopologier gäller för olika applikationer såsom strömförsörjning från nätet, spänningsomvandlare inom ett elektroniksystem, motordrivningar, högspänd likströmsöverföring, etc. beskrivs och analyseras. Studenten kan dessutom på en övergripande nivå konstruera en kraftelektronikapplikation.
Kursen är en grundläggande kurs i kraftelektronik och innefattar följande områden.
- Kraftelektronikkomponenter
- Gate/Bas drivkretsar
- En överblick över elektriska och magnetiska kretsar
- Värmeutveckling i elektronikkomponenter och kylning
- Diodlikriktare
- Nätfrekvens fas kontrollerade likriktning och tyristorstyrning
- Oisolerade och isolerade DC/DC spänningsomvandlare
- DC/AC omvandlare (Inverters)
- Multinivåomvandlare
- Mjukswitchade omvandlare
- Synkron likriktning
- Högspänningsapplikationer
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
Aktuell kurslitteratur hittar ni i kursplanen.
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 11:37 AM