Grundläggande reglerteknik, R0001E (LTU)

R0001E Grundläggande reglerteknik

I kursplan hittar ni mer information om kursen, som t.ex. provmoment, kurslitteratur och kontaktperson för kursen.

Kursen ges av Luleå Tekniska Universitet via klassrum i lärplattformen Canvas. För att kunna nå klassrummet krävs studentinloggning på kursen. Se info under "Studentportal LTU".

Last modified: Monday, 4 September 2017, 4:28 PM