Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G

Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i boolesk algebra för användning i PLC-system. Du får lära dig hur man programmerar PLC-system samt grundläggande funktionalitet av digitala in och utgångar.
 
Kursen innehåller bl.a. följande delar
Digitala arkitekturer
Grundläggande logik
Digitala komponenter för kombinatorisk och sekventiell logik
Möjligheter och begränsningar i PLC-system
Design med PLC-system
Omvandling mellan analoga och digitala signaler
 
Laborativa moment utförs under ett par dagar på Campus i Sundsvall. Anmälningsformulär med grundläggande datum och tider finnas här på elkraft.nu 1-2 månader innan kursstart medan ett detaljerat schema vid kursstart återfinns på kursens Moodle-sida. 
 
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
Aktuell kurslitteratur hittar ni i ovanstående kursplan.
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 11:33 AM