Analys för Ingenjörer, MA118G

Analys för ingenjörer, MA118G

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel

- Introduktion till gränsvärden och kontinuitet.
- Derivator och tillämpningar av derivator
- Enkla optimeringsproblem för funktioner av en variabel
- Grafritning
- Integraler med elementära integrationsmetoder
- partialbråksuppdelning
- Enkla tillämpningar av integraler
- Grundläggande differentialekvationer

Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se


Aktuell kurslitteratur hittar ni i ovanstående kursplan.


Last modified: Thursday, 16 October 2014, 8:47 AM