Analys för Ingenjörer, MA118G

Analys för ingenjörer, MA118G

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel
 
- Introduktion till gränsvärden och kontinuitet.
- Derivator och tillämpningar av derivator
- Enkla optimeringsproblem för funktioner av en variabel
- Grafritning
- Integraler med elementära integrationsmetoder
- partialbråksuppdelning
- Enkla tillämpningar av integraler
- Grundläggande differentialekvationer
 
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
 
Aktuell kurslitteratur hittar ni i ovanstående kursplan.
 
 
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 11:26 AM