Ellära 1, ET074G

Ellära 1, ET074G

Kursen är en inledande ellärakurs avsedd för fortsatta studier inom elektronik och elkraft. Kursen innefattar matematisk analys av elektriska kretsar och ger en grundläggande förståelse för passiva elektriska komponenter. Sinusformad växelspänning analyseras med jw-metoden och omfattar passiva filter och en introduktion till trefassystem.
Laborationerna ger praktisk färdighet i grundläggande elektrisk mätteknik och en introduktion till simuleringsverktyg för elektronik.
 
Kursen omfattar:
• Likströmsnät: Grundläggande begrepp; Resistorer, spänningskällor och strömkällor; Ohms lag och Kirschhoffs lagar; Thévenin- och Nortonekvivalenter; Slinganalys, nodanalys och superposition; Effekt och anpassning; Mätteknik
• Växelströmsnät: Kapacitans och induktans; Upp- och urladdning av en kapacitans; Växelström; RC- och RL-kretsar; Visardiagram och jw-metoden; Effektanpassning; Effekttriangeln
• Filterteori: Fyrpoler och överföringsfunktion; Filter, gränsfrekvens och bandbredd; dB-begreppet; Bodediagram, asymptoter; Resonanskretsar
• Introduktion till Operationsförstärkare, Magnetiska kretsar, transformatorn samt symmetriska trefassystem
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
Aktuell kurslitteratur hittar du i Kursplanen.
Last modified: Tuesday, 1 September 2020, 12:14 PM