Ellära 1, ET074G

Ellära 1, ET074G

Kursen är en inledande ellärakurs avsedd för fortsatta studier inom elektronik och elkraft. Kursen innefattar matematisk analys av elektriska kretsar och ger en grundläggande förståelse för passiva elektriska komponenter. Sinusformad växelspänning analyseras med jw-metoden och omfattar passiva filter och en introduktion till trefassystem.
Laborationerna ger praktisk färdighet i grundläggande elektrisk mätteknik och en introduktion till simuleringsverktyg för elektronik.
 
Kursen omfattar:
• Likströmsnät: Grundläggande begrepp; Resistorer och ledningsförmåga; Spänningskällor och strömkällor; Ohms lag och Kirschhoffs lagar; Thévenin- och Nortonekvivalenter; Sling- och nodanalys, superposition; Effekt och anpassning, Energi; Transienter i kapacitiva och induktiva nät; Grundläggande mätteknik
• Växelströmsnät: Sinusfunktionen; Kapacitanser, induktanser och resistanser i växelströmskretsar; Visardiagram och jw-metoden; Effektanpassning; Effekttriangeln
• Introduktion till filter, resonanskretsar, operationsförstärkare, transformatorn samt trefassystem
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
Aktuell kurslitteratur hittar du i Kursplanen.
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 11:27 AM