Mekanik och elkraftteknik, W0021T (LTU)

Kursen W0021T Mekanik och elkraftteknik ges av Luleå tekniska universitet via klassrum i lärplattformen Canvas. För att kunna nå klassrummet krävs studentinloggning på kursen. Se info under "Studentportal LTU".

Mål/Förväntat studieresultat:
Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskap omproduktionsmetoderoch produktionsanläggningar för elkraft. Miljöaspekter på detta ska vara väl bekant. Studenten ska även ha viss kunskap om elsäkerhet.

Kursen innehåller följande moment
-krafter
-moment
-friktion
-jämnvikt
-linjära rörelser
-roterande rörelser
-Newtons andra lag
-masströghetsmoment
-arbete och Energi
-växlar
-sveriges elkonsumtion i stort
-elkonsumtion i stora anläggningar
-elkonsumtion i små anläggningar

Litteratur: Se länk ovan

Last modified: Monday, 4 September 2017, 4:21 PM