Algebra för Ingenjörer, MA117G

Algebra för Ingenjörer, MA117G

 
Den studerande skall förvärva grund för fortsatta studier i matematik, naturvetenskap och teknik.
 
Moment 1 (4 hp): 
- Matematisk notation och metoder: Summanotation, aritmetisk och geometrisk summa, geometriska serier 
- Talsystemen: Heltal, rationella tal, reella och komplexa tal. 
- Olikheter och ekvationer. Absolutbelopp. 
- Elementära funktioner: trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner. 
- Polynomdivision, faktorsatsen, nollställen. 

Moment 2 (3 hp): 
- Linjära ekvationssystem. 
- Matrisalgebra och determinanter. 
- Vektorer med geometriska tillämpningar.
 
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
Aktuell kurslitteratur hittar ni i ovanstående kursplan.
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 11:28 AM