Examinerande prov

R0001E-Grundläggande reglerteknik Ons 13-jan Tenta
W0021T-Mekanik & Elkraftteknik Tor 14-jan Tenta
W0021T-Mekanik & Elkraftteknik Ons 17-mar Omtenta
R0001E-Grundläggande reglerteknik Ons 17-mar Omtenta
W0024T Mån 22-mar Tenta
W0022T- Eldistribution Tor 25-mar Tenta
W0022T- Eldistribution Ons 26-maj Omtenta
W0024T-Elmarknader & Elkvalitet Tor 27-maj Omtenta
D0004B- Drift & Underhåll, hydropower Tor 03-jun Tenta
W0024T-Elmarknader & Elkvalitet Tor 19-aug Omtenta
W0011T-Elanläggning, elsäkerhet Tis 27-okt Tenta
W0023T-Elkraftöverföring Fre 30-okt Tenta
W0011T-Elanläggning, elsäkerhet Lör 19-dec Omtenta
W0023T-Elkraftöverföring Tis 22-dec Omtenta

Tentamensschema LTU läsåret 20/21

R0001E-Grundläggande reglerteknik Ons 13-jan Tenta
W0021T-Mekanik & Elkraftteknik Tor 14-jan Tenta
W0021T-Mekanik & Elkraftteknik Ons 17-mar Omtenta
R0001E-Grundläggande reglerteknik Ons 17-mar Omtenta
W0024T Mån 22-mar Tenta
W0022T- Eldistribution Tor 25-mar Tenta
W0022T- Eldistribution Ons 26-maj Omtenta
W0024T-Elmarknader & Elkvalitet Tor 27-maj Omtenta
D0004B- Drift & Underhåll, hydropower Tor 03-jun Tenta
W0024T Tor 19-aug Omtenta
W0011T Tis 27-okt Tenta
W0023T Fre 30-okt Tenta
W0011T Lör 19-dec Omtenta
W0023T Tis 22-dec Omtenta

Kull H20:

2020:

 1. 2020-10-26, Tentamen, Algebra för ingenjörer
 2. 2020-11-25, Dugga Moment 1, Ellära 1, 10:00-12:00 ("Online")
 3. 2020-12-15, Dugga Moment 2, Ellära 1, 10:00-12:00 ("Online")

2021:

 1. 2021-01-07, Omtentamen, Algebra för ingenjörer
 2. 2021-01-15, Dugga Moment 3, Ellära 1, 10:00-12:00 ("Online")
 3. 2021-02-02, Omdugga Moment 1, Ellära 1, 10:00-12:00 ("Online")
 4. 2021-02-03, Omdugga Moment 2, Ellära 1, 10:00-12:00 ("Online")
 5. 2021-02-04, Omdugga Moment 3, Ellära 1, 10:00-12:00 ("Online")
 6. 2021-03-18, Tentamen, Analys för ingenjörer
 7. 2021-06-01, Tentamen, ModProSim
 8. 2021-06-04, Tentamen, Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem
 9. 2021-06-07, Omtentamen, Analys för ingenjörer
 10. 2021-08-17, Omdugga Moment 1, Ellära 1, 18:00-20:00 ("Online")
 11. 2021-08-18, Omdugga Moment 2, Ellära 1, 18:00-20:00 ("Online")
 12. 2021-08-18, Omtentamen, Analys för ingenjörer
 13. 2021-08-19, Omdugga Moment 3, Ellära 1, 18:00-20:00 ("Online")
 14. 2021-08-26, Omtentamen, Algebra för ingenjörer

Kull H19:

2020:

 1. 2020-06-01, Tentamen Modellering, programmering och simulering  9:00-13:00
 2. 2020-08-27, Omtentamen Modellering, programmering och simulering 9:00-13:00

2021:

 1. 2021-03-22, Tentamen, Kraftelektronik, 08:30-12:30  (Obs, flyttad från 25 mars) 
 2. 2021-08-25, Omtentamen, Kraftelektronik, 08:30-12:30
 3. 2021-01-07, Omtentamen, Kraftelektronik, 08:30-12:30

Kull H18:

2018:

 1. 2018-10-30, Tentamen MA117G, Algebra för Ingenjörer

2019:

 1. 2019-01-08, Omtentamen MA117G, Algebra för Ingenjörer
 2. 2019-01-18, Tentamen, W0021T, Mekanik och elkraftteknik
 3. 2019-03-20, Omtentamen, W0021T, Mekanik och elkraftteknik
 4. 2019-06-04, Tentamen, ET104G, Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem
 5. 2019-06-05, Temtamen, Modellering, programmering och simulering
 6. 2019-08-23, Omtentamen, ET104G, Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem
 7. 2019-08-30, Omtentamen MA117G, Algebra för Ingenjörer
 8. 2019-08-30, Omtentamen Modellering, programmering och simulering

2019:

 1. 2020-01-10, Omtentamen, ET104G, Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem

  Kull H17:

  2017:

  2018:

  1. 2018-01-09 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  2. 2018-03-14 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik

  2019:

  1. 2019-01-16, Tentamen, R0005E, Grundläggande reglerteknik
  2. 2019-03-28, Tentamen, W0001M, Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  3. 2019-03-20, Omtentamen, R0005E, Grundläggande reglerteknik
  4. 2019-05-27, Omtentamen, W0001M, Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  5. 2019-06-04, Tentamen, D0004B, Drift och underhåll - Hydropower
  6. (2019-06-05, Temtamen, Modellering, programmering och simulering)

  Kull H16:

  2017:

  1. 2017-01-13 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  2. 2017-03-14 Tentamen MA118G, Analys för ingenjörer
  3. 2017-03-14 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  4. 2017-05-30 Omtentamen MA118G, Analys för ingenjörer
  5. 2017-06-01 Tentamen ET071G, Digitalteknik med PLC
  6. 2017-08-23 Omtentamen MA117G, Algebra för Ingenjörer
  7. 2017-08-25 Omtentamen ET071G, Digitalteknik med PLC
  8. 2017-08-18 Omtentamen MA118G, Analys för ingenjörer
  9. 2017-10-31 Omtentamen ET071G, Digitalteknik med PLC

  2018:

  1. 2018-01-10 Tentamen R0001E, Grundläggande reglerteknik
  2. 2018-03-12 Omtentamen R0001E, Grundläggande reglerteknik
  3. 2018-03-19 Tentamen ET027G, Kraftelektronik
  4. 2018-03-21 Tentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  5. 2018-05-23 Omtentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  6. 2018-05-31 Tentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
  7. 2018-06-11 Omtentamen ET027G, Kraftelektronik
  8. 2018-08-29 Omtentamen ET027G, Kraftelektronik

  2019:

  Kull H15:

  2015:

  2016:

  1. 2016-01-12 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  2. 2016-03-15 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  3. 2016-05-30 Tentamen ET071G Digitalteknik med PLC

  2017:

  1. 2017-01-11Tentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
  2. 2017-03-13 Omtentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
  3. 2017-03-15 Tentamen i ET027G Kraftelektronik
  4. 2017-03-22 Tentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  5. 2017-03-24 Tentamen W0015T Elkraftsekonomi
  6. 2017-05-11 Omtentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  7. 2017-05-12 Omtentamen W0015T Elkraftsekonomi
  8. 2017-05-30 Omtentamen i ET027G Kraftelektronik
  9. 2017-05-31 Tentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
  10. 2017-08-24 Omtentamen i ET027G Kraftelektronik
  11. 2017-08-16 Omtentamen i W0001M Elanläggning, EMC och elkvalite
  12. 2017-10-25 Tentament i W0011T Elanläggning, elsäkerhet
  13. 2017-12-20 Omtentamen i W0011T Elanläggning, elsäkerhet
  14. 2017-10-28 Tentamen i W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
  15. 2017-12-21 Omtentamen i W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
  16. 2017-08-24 Omtentamen W0015T Elkraftsekonomi
  17. 2017-08-25 Omtentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
  18. 2017-10-19 Omtentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower

  Kull H14:

  2014:

  • 27/10 MA117G - Algebra för ingenjörer

  2015:
  • V 3 13/1 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  • V 12 17/3 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
  • 2015-10-29 Tentamen Elmaskiner 1, 5EL191
  • 2015-10-30 Tentamen Analog elektronik, 5EL190

  2016:

  • 2016-01-07 omtentamen Analog elektronik, 5EL190
  • 2016-01-08 omentamen Elmaskiner 1, 5EL191
  • 2016-01-13 Tentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
  • 2016-03-16 Omtentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
  • 2016-03-17 Tentamen ET027G Kraftelektronik
  • 2016-03-21 Tentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  • 2016-04-21 Omtentamen ET027G Kraftelektronik
  • 2016-05-12 Omtentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
  • 2016-06-01 Tentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
  • 2018-08-18 Omtentamen ET027G Kraftelektronik
  • 2016-08-23 Omtentamen Elmaskiner 1, 5EL191
  • 2016-08-26 Omtentamen Analog elektronik, 5EL190
  • 2016-10-25 Tentamen W0011T Elsäkerhet
  • 2016-10-28 Tentamen W0014T Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
  • 2016-12-21 Omtentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
  • 2016-12-17 Omtentamen W0011T Elsäkerhet
  • 2016-12-19 Omtentamen W0014T Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
  2018:
  • 2018-01-05 Muntlig redovisning 5EL201 Elmaskiner 2
  • 2018-01-09 Tentamen 5EL201 Elmaskiner 2
  • 2018-03-23 Tentamen W0015T Elkraftsekonomi
  • 2018-05-24 Omtentamen W0015T Elkraftsekonomi

  Kull H13:

  2013:
  • V 36. Obligatoriska examinerande moment på introduktionskurserna i Jokkmokk
  • v 44 28/10 W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
  • v 51 18/12 Omtentamen W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
  • 22/4 - MA117G - Alegbra för ingenjörer - Omtentamen
  • 22/8 - MA117G - Alegbra för ingenjörer - Omtentamen

  2015:

  • 2015-01-14 R0001E - Grundläggande regler teknik - Tentamen 9-13
  • 2015-03-18 R0001E - Grundläggande regler teknik - Omtentamen 9-13
  • 2015-03-25 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Tentamen 9-14
  • 2015-03-27 ET027G - Kraftelektronik - Tentamen
  • 2015-05-13 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Omtentamen 9-14
  • 2015-06-01 ET027G - Kraftelektronik - omtentamen
  • 2015-06-03 D0004B - Drift och underhåll - Hydropower 9 - 13
  • 2015-08-20 ET027G - Kraftelektronik - omtentamen
  • 2015-10-23 W0011T - Tentamen - Elsäkerhet
  • 2015-10-30 W0014T - Tentamen - Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
  • 2015-12-17 W0011T - Omtentamen - Elsäkerhet
  • 2015-12-18 W0014T - Omtentamen - Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
  • 2015-12-17 D0004B - Omtentamen - Drift och underhåll - Hydropower

  2016:

  • 2016-03-23 W0015T - Tentamen - Elkraftsekonomi
  • 2016-05-12 W0015T - Omtentamen - Elkraftsekonomi
  •  

  Kull H12:

  2012:
  • V 36. Obligatoriska examinerande moment på introduktionskurserna
  • v 44 29/10 W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
  • v 51 18/12 Omtentamen W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
  • Ellära I - Duggor via web, se kurshemsida
  2013:
  • 9/1 MA117G - Algebra för ingenjörer OBS! Nytt datum
  • 21/3 MA118G - Analys för Ingejörer OBS! Nytt datum
  • 23/4 MA117G - Algebra för ingenjörer (Omtentamen)
  • 25/4 MA118G - Analys för Ingejörer (Omtentamen)
  • 21/8 MA117G - Algebra för ingenjörer (Omtentamen)
  • 22/8 Digitalteknik med PLC (Omtentamen)
  • 26/8 Ellära 2 (Omtentamen)
  • 29/8 MA118G - Analys för Ingejörer (Omtentamen)
  • 1/11 Elmaskiner1 - Tentamen 9-15
  2014:
  • 9/1 Analog elektronik - Omtentamen 9-15
  • 10/1 Elmaskiner1 - Omtentamen 9-15
  • 13/1 Statistik och kvalitetsteknik 9-12
  • 15/1 R0001E - Grundläggande regler teknik - Tentamen 9-13
  • 19/3 R0001E - Grundläggande regler teknik - Omtentamen 9-13
  • 21/3 ET027G - Kraftelektronik -Tentamen
  • 26/3 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Tentamen
  • 24/4 ET027G - Kraftelektronik - Omtentamen
  • 15/5 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Omtentamen
  • 21/8 ET027G - Kraftelektronik - Omtentamen
  • 25/8 Elmaskiner 1 - Omtentamen 9-15
  • 27/8 Analog Elektronik för elkraft - Omtentamen 9-15
  • 24/10 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Tentamen 9 - 14
  • 31/10 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Tentamen 9 - 14
  • 17/12 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Omtentamen 9 - 14
  • 18/12 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Omtentamen 9 - 14

  2015:

  • 25/3 ET078G Hållbar Elenergianvändning - Webtentamen
  • 27/3 W0015T Elkraftsekonomi - Tentamen
  • 13/5 W0015T Elkraftsekonomi - Omtentamen
  • 3-4/6 Examensarbete - Redovisning i Umeå
    

  Kull H11:

  2012:
  • 10/1 MA117G - Algebra för ingenjörer
  • 13/3 MA118G - Analys för Ingejörer
  • 23/4 MA118G - Analys för Ingenjörer (Omtentamen)
  • 26/4 MA117G - Algebra för Ingenjörer (Omtentamen)
  • 30/5 ET071G - Digitalteknik med PLC
  • 1/6 - Statistik och Kvalitetsteknik, skriftlig tentamen i Sundsvall
  • 24/8 MA118G - Analys för Ingejörer (Omtentamen)
  • 27/8 kl 9-12 Statistik och Kvalitetsteknik (Omtentamen)
  • 30/8 kl 9-10 - Ellära 2. Webbtenta via hemsida för Ellära 2 (Omtentamen)
  • 31/8 MA117G - Algebra för Ingenjörer (Omtentamen)
  • 2/11 Analog Elektronik för elkraft, skriftlig tentamen 9-15
  • 6/11 Elmaskiner 1, skriftlig tentamen 9-15

  2013:

  • 10/1 Elmaksiner1 - Omtentamen 9-15
  • 16/1 R0001E - Grundläggande regler teknik - Tentamen 9-13
  • 18/3 R0001E - Grundläggande regler teknik - Omtentamen 9-13
  • 26/3 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalite - Tentamen
  • 22/3 Kraftelektronik
  • 28/8 Elmaskiner1 - Omtentamen 9-15
  • 25/10 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Tentamen 9 - 14
  • 30/10 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Tentamen 9 - 14
  • 17/12 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Omtentamen 9 - 14
  • 18/12 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Omtentamen 9 - 14

  2014:

  • 7/1 Elmaskiner 2, tentamen.
  • 11/3 Elmaskiner 2, omtentamen.
  • 28/3 W0015T Elkraftsekonomi - Tentamen
  • 15/5 W0015T Elkraftsekonomi - Omtentamen
  • 4-5/6 Examensarbete - Redovisning i Umeå
  Last modified: Monday, 24 May 2021, 8:46 PM