Samlingsveckor

Planerade samlingsveckor i utbildningen uppdelade efter de olika årskullarna

Rött betyder Preliminära datum men ger en hint om ungefär när en samlingsvecka kommer att äga rum.

Kull H21:

2021:

 1. V 35, Skellefteå, W0013T Introduktion elkraftteknik
 2. V 46, 16-18 nov, Sundsvall, ET074G, Ellära 1

2022:

 1. V 8, Umeå ellära 2, Instääd och körs på distans via webben.

Kull H20:

2020:

 1. V 36 Skellefteå, W0013T Introduktion elkraftteknik
 2. V47 17-19 Sundsvall, ET074G, Ellära 1

2021:

 1. V 8 Umeå Ellära 2
 2. V 22, 2-3 juni, Sundsvall, Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem (Inställt pga C19)
 3. V 47, 22-25/11, Umeå, Mätteknik

2022:

 1. V 10, 8-9 mars, Sundsvall, Kraftelektronik 

Kull H19:

2019:

 1. V 36 Skellefteå, W0013T Introduktion elkraftteknik
 2. V47 Sundsvall, ET074G, Ellära 1

2020:

 1. V 8, 17-19/2 Umeå  Ellära 2
 2. V 23. 3-4 juni Sundsvall Digitalteknik och Industriella styrsystem
 3. V 41 5-9/10 Umeå Elmask 1 / Analog
 4. V 49 Umeå       Mätteknik

2021:

 1. V 9, 2-4 mars, Sundsvall, Kraftelektronik (Inställt pga C19)

2022:

 1. 2-3 juni (lunch till lunch), Umeå, Exjobbsredovisningar

Kull H18:

2018:

 1. V 36 Skellefteå, W0013T Introduktion elkraftteknik
 2. V 47 Sundsvall, ET074G, Ellära 1

2019:

 1. V 9, Umeå 25-27/2, Ellära 2
 2. V 20. Sundsvall 13-?/5
 3. V 41 Umeå  7-11/10     Elmask 1 / Analog elektronik
 4. V 49 Umeå   3-6/12 Mätteknik, Start 13:00 den 3/12. Slutar 16:00 6/12

2020:

 1. V 9 Sundsvall 25-26/2, Kraftelektronik
 2. V 19  D0004B, Drift o Underhåll
 3. V 41 Ske-å, Elanläggning, elsäkerhet, W0011T
 4. V 49 Umeå, Elmask2 / Datakom

2021:

 1. 3-4/6 Umeå Exjobbsredovisningar

Kull H17:

2017:

 1. V 35 Skellefteå, W0013T Introduktion elkraftteknik
 2. V 46 Sundsvall, Ellära 1

2018:

 1. V 9, Umeå, 26/2-2/3, Ellära 2
 2. V 41 Umeå, 8/10-12/10 Elmask 1 / Analog
 3. V 48 Umeå, 28-30/11 Mätteknik

2019:

 1. V 9 Ske-å, W0001M, Elanläggningsteknik, EMC och Elkvalite / Kraftelektronik 
 2. V 19-20 Jokkmokk, D0004B, Drift o Underhåll (Troligen 7-8 eller 8-9 och 14-15 eller 15-16 maj)
 3. V 41 Ske-å, Elanläggning, elsäkerhet, W0011T
 4. V 49 Umeå, 2/12-6/12, Elmask2 / Datakom

2020:

 1. V 23, 3-4/6  Umeå Examensarbete redovisningar

Kull H16:

2016:

 1. V 35 Skellefteå, 5 dagar
 2. V 46 Sundsvall Ellära 1

2017

 1. V 9, Umeå, 3 dagar, Ellära 2:
 2. V 20, 15-16 Maj, Samling i Sundsvall, Digitalteknik med PLC 
 3. V 41, 9-13/10 Samling i Umeå, 5 dagar, Elmaskiner 1/Analog elektronik för Elkraft
 4. V 48, 29/11-1/12 Samling i Umeå 3 dagar Mätteknik

2018:

 1. V 8, Skellefteå, 5 dagar (måndag lunch till fredag lunch), Elanläggningsteknik, EMC och Elkvalite / Kraftelektronik
 2. Grupp 1: V 15, 10-11 april. Grupp 2: V 16, 17-18 april. D0004B Drift och underhåll - Hydropower i Jokkmokk.
 3. V 41, tis-fre, lunch-lunch, Skellefteå, Elanläggning, elsäkerhet
 4. V 50. Umeå 10-14/12 Elmaskiner 2 och Datakommunikation

2019:

 1. V 23, 4-5/6, Umeå Examensarbete redovisningar

Kull H15:

2015:

 1. v 36 samlingsvecka i Skellefteå, 5 dagar
 2. v 47 samlingsdagar, Sundsvall, Ellära 1, 2 dagar

2016

 1. v 8, samling i Umeå, Ellära 2, 3 dagar
 2. v 20, samlingsdagar, Digitalteknik med PLC
 3. v 41, samlingsdagar i Umeå, 5 dagar, Elmaskiner 1 och Analog elektronik
 4. v 48, samlingsdagar i Umeå, 3 dagar, Mätteknik

2017

 1. V9   samlingsvecka i Skellefteå, "Elanläggning, EMC och elkvalité" och "Kraftelektronik"
 2. V40, Samlingsvecka i Skellefteå, 4 dagar, Elanläggning, elsäkerhet
 3. V 49, 4/12-8/12 Samlingsvecka i Umeå 5 dagar, elmaskiner 2 och Datakommunikation

2018:

 1. V22, 29-30/5 Umeå Examensarbete redovisning

Kull H14:

2014:

 1. v 36 samlingsvecka i Skellefteå, 5 dagar
 2. v 47 samlingsdagar, Sundsvall, Ellära 1
2015:
 1. v 9 samlingsvecka i Umeå, Ellära 2
 2. v 22 Samlingsvecka i Sundsvall, Digitalteknik med PLC
 3. v 41 Samlingsvecka i Umeå Elmaskiner 1 och Analog elektronik
 4. v 49 Samlingsvecka i Umeå Mätteknik

2016

 1. v 8 samlingsvecka i Skellefteå, "Elanläggning, EMC och elkvalité" och "Kraftelektronik"
 2. v40 samlingsvecka i Skellefteå, 4 dagar "Elsäkerhet"
 3. v49, samlingsvecka i Umeå, 5 dagar, Elmaskiner 2 och Digital kommunikation.

2017

 1. samling i Umeå, 2 dagar, presentation av examensarbete.

Kull H13:

2013:

 1. v 36 samlingsvecka i Jokkmokk, 4 dagar

2014:

 1. v 9 Samlingsvecka i Umeå, 3 dagar Ellära 2
 2. V 22 Samlingsvecka i Sundsvall, 2 dagar Digitalteknik med PLC
 3. V 41 Samlingsvecka i Umeå Elmaskiner 1 och Analog elektronik
 4. V 49 Samlingsvecka i Umeå Mätteknik

2015:

 1. V 9 Samlingsvecka i Skellefteå, Elanläggningsteknik och Kraftelektronik, 5 dagar
 2. V 41 Sammlingsveckan i Skellefteå, Elanläggning, elsäkerhet 3 dagar (frivillig)
 3. v48, samlingsvecka i Umeå, 5 dagar, Elmaskiner 2 och Digital kommunikation.

2016:

 1. v23, samling i Umeå, 2 dagar, presentation av examensarbete.

Kull H12:

2012:

 1. v 36 samlingsvecka i Jokkmokk, 4 dagar

2013:

 1. v 9 Samlingsvecka i Umeå, 3 dagar Ellära 2
 2. V 22 Samlingsvecka i Sundsvall, 2 dagar Digitalteknik med PLC
 3. V 41 Samlingsvecka i Umeå Elmaskiner 1 och Analog elektronik
 4. V 49 Samlingsvecka i Umeå Mätteknik

2014:

 1. v 9. Elanläggning i Skellefteå
 2. v 41 Frivillig samlingsvecka Skellefteå
 3. v 48 Elmaskiner 2 och Datakommunikation, Umeå

2015:


  Kull H11:

  2012:

  1. v 9 Samlingsvecka i Umeå, 3 dagar Ellära 2
  2. v 22 Samlingsvecka i Sundsvall, 3 dagar Digitalteknik
  3. v 41 Samlingsvecka i Umeå, 5 dagar Elmaskiner & analog elektronik
  4. v 49 Samlingsvecka i Umeå, 3 dagar Mätteknik

  2013:

  1. v 9. Elanläggning i Skellefteå
  2. v 15. Drift- och underhållsteknik i Jokkmokk (9-11/4)
  3. v 48 Samlingsvecka Elmaskiner 2 & Datakommunikation

  2014:

  1. 4-5/6 Examensarbete - Redovisning i Umeå

    Last modified: Tuesday, 29 March 2022, 3:05 PM