Läs-eller skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning

Du som har läs-eller skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning kan få olika slags stöd i studiesituationen.Du som tänker ansöka om pedagogiskt stöd, observera att du behöver göra en ansökan till varje universitet. Ansökan till respektive universitet kan du göra i det digitala systemet, Nais

Ansökan i Nais hittar du på denna webbsida: www.nais.uhr.se/

Mer information för dig som har en funktionsnedsättning hittar du på respektive universitets hemsida.

LTU:

Läs mer om hur du ansöker om stöd för funktionsnedsättning för kurser som ges av Luleå tekniska universitet på www.ltu.se/funka

MiUn:

Läs mer om hur du ansöker om stöd för funktionsnedsättning för kurser som ges av Mittuniversitetet https://portal.miun.se/funktionsnedsattning

UmU:

Läs mer om hur du ansöker om stöd för funktionsnedsättning för kurser som ges av Umeå Universitet http://www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsattning/

Notera att t.ex. om man söker ett stöd, t.ex. skrivhjälp så måste det beslutas av respektive universitet, detta eftersom att vi formellt inte kan ta beslut åt varandra. Det innebär att för att få ett sådant stöd måste ni söka detta hos respektive universitet. Notera också att beviljat stöd inte alltid går att ordna på alla distansorter.

Last modified: Wednesday, 22 June 2016, 4:41 PM