Ersättningar för resor och boenden

Ersättningar för resor och boenden

Näringslivet är med och betalar delar av kostnaderna för resor och boenden under de obligatoriska samlingarna.

De kostnader som näringslivet betalar är dessa:

  • Kostnadena för boende på vandrarhem i rum upp tom 4 personer/rum. Rummen reserveras av examinator i kursen och mer information får ni i början på varje kurs.
  • Resekostnader för resor ToR campusorten-samlingsorten. Campusorten räknas som den ort där "hemmauniversitetet" ligger, dvs Sundsvall, Umeå eller Skellefteå. Om vi använder en hyrd buss utgår ingen övrig ersättning för den resan utan då bjuder vi på den bussresan. Om det inte anordnas en centralt bokad buss ersätts alla som har rätt till ersättning med en summa som motsvarar att åka kollektivt mellan campusorten och samlingsorten

Ex:

En student bor i Stockholm, är skriven på Umeå universitet och ska laborera i Skellefteå får reseersättning motsvarande kollektivtrafik Umeå-Skellefteå ToR.

Ska samma student samlas i Umeå utgår ingen reseersättning.

Ska samma student laborera i Jokkmokk och det går en hyrd buss får man kliva på bussen var som helt efter bussens färdväg (troligtvis Sundsvall-Umeå-Skellefteå-Luleå-Jokkmokk) och ingen övrig ersättning utgår.

För att underlätta administration samlas alla kostnader för ett läsår på hög och betalas ut i slutet på resp läsår, dvs i början på juni.

Last modified: Wednesday, 6 September 2017, 6:57 AM