Studentportal Mituniversitetet

För att registrera dig på de kurser som ges av Mittuniversitetet loggar du in på http://www.miun.se/student. Observera att inloggningsuppgifterna skiljer sig från denna portal. Inloggningsuppgifterns till Mittuniversitetets studentportal skaffar man sig via

www.miun.se ->

  -> Student

      -> Ny student

          -> Registrering och Användarbehörighet

              -> Konto till Studentportalen

Där kommer du även åt själva kursernas webplatser och kan följa upp studiresultat för dessa samt kommer åt Mittuniversitetets studentmail och hittar annan information rörande Mittuniversitetet. 

De kurser inom elkraftingenjörsprogrammet som ges av Mittuniversitetet är

Algebra för Ingenjörer

Analys för Ingenjörer

Ellära I

Digitalteknik med PLC

Kraftelektronik

Hållbar Elenergianvändning

Last modified: Tuesday, 1 September 2015, 12:55 PM