Nyhetsforum

 
 
Picture of Johan Sidén
MIUN-Studenter till intervjuer 11:e maj kl. 9 – 9.45
by Johan Sidén - Wednesday, 5 May 2021, 12:52 PM
 

Hej,

 

MIUN genomgår en utvärdering utbildningar inom elektronik och elektroteknik, där elkraftprogrammet ingår. Vi söker med relativt kort varsel ett par studenter som är villiga att intervjuas av den externa utvärderingsgruppen enligt nedan. För att det ska vara så anonymt som möjligt skickar ni isf en intresseanmälan direkt till  erik.lund@sks.miun.se på Studentkåren i Sundsvall.

 

-Johan

 

  

--------------------------------------------------

Hej,

Mötet är som sagt via zoom och studenterna deltar ”anonymt”, dvs ingen lärare från Miun deltar vi intervjun och studenterna deltar med program och årskurs (inte namn). Om de vill vara anonyma måste de givetvis anmäla sig direkt till kåren och inte till er. Studenterna intervjuas i grupp och bedömargruppen kommer ställa frågor om hur de upplever utbildningen, studentinflytandet, arbetssätten, lärarna…

Studenterna behöver inte förbereda sig, men jag kommer skicka er självvärdering till dem ifall de vill se hur ni framställt utbildningen. Självklart är det bra om de kommer från utbildningarnas senare del, då dessa har mer erfarenhet att bidraga med.

Studenterna får ingen ersättning, resonemanget är där att vi inte vill muta dit studenter.

 

--------------------------------------------------

 

 

Hej

Vad förväntas av studenterna?

Kanske lättare att få någon att nappa om vi kan beskriva det och hur det ska gå till.

Får studenterna något för att dom deltar? Förutom en bra utbildning för kommande studenter :)

 

--------------------------------------------------

 

Hej,

Studentkåren har ännu inte lyckats rekrytera några studenter till intervjuerna nästa vecka.

Ni behöver nu hjälpa till att pusha studenterna att anmäla sig till kåren (inget medlemskap krävs) eller direkt till er. Om ni får in anmälningar skickar ni dem direkt till mig så tar jag dem vidare.

Intervjuerna är den 11:e maj kl. 9 – 9.45 via zoom och studenterna intervjuas i grupp.