Forum för kull H18 för frågor som rör kull H18

 
 
Picture of Björne A Lindberg
Ny starttid för exjobsinformationen onsd 2/12
by Björne A Lindberg - Tuesday, 1 December 2020, 2:40 PM
 

Länk till exjobbsinformationen på onsdag är https://umu.zoom.us/j/6432609090

Start 14:00

 

 

Vattenfall får inte köra zoom på deras nät vilket medför att vi lagt dem sist och att vi inför deras presentation byter till microsoft teams på länken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjNDYwZGUtZWE5NC00YjA3LTkzYzctMzU0MjZmYzk3OGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8be18a6-f648-4a47-be73-86d6c5c6604d%22%2c%22Oid%22%3a%22b80d9cfd-cad9-463e-b441-ee6a0a3e278a%22%7d

Det ska gå bra att ansluta via en browser men säkrast är att ladda ner och installera den app som rekommenderas. För att logga in krävs att man registrerar ett konto. Har ni inget sådant sen tidigare, förbered genom att skapa ett sådant (och testa ovan länk).

 

Hälsn

/Björne

Picture of Björne A Lindberg
Re: Ny starttid för exjobsinformationen onsd 2/12
by Björne A Lindberg - Tuesday, 1 December 2020, 2:45 PM
 

Körschemat för morgondagens exjobb:

 

Jag 14:00-14:30
Rejlers, 14:30
Uniper 14:45
Umeå energi, 15:00
Sundsvalls elnät, 15:15
Skellefteå kraft, 15:30
Luleå energi, 15:45
Vattenfall, 16:00