Erbjudanden om exjobb

 
 
Picture of Kent Bertilsson
Exjobb Sundsvalls Elnät och Mittuniversitetet
by Kent Bertilsson - Tuesday, 24 November 2020, 11:53 AM
 

Vi har ett samarbete med Sundsvalls elnät som handlar om Nätstabilitet vid snabba väderomslag vid Elproduktion långt ut på elnätet. Dvs Hur man på lämpligaste sätt säkerställer kundernas elkvalitet nära en solcellsanläggning i ett svagt elnät när solen hastigt går i moln.

Arbetet bör utvärdera olika tekniker som lindningskopplare, Line Voltage Regulators (LVRs) och möjligvis nyttja ett mindre energilager under omkopplingsögonblicken för att uppnå så god stabiltet som möjligt. Sundsvalls Elnät har för avsikt att köpa in en LVR för ett område i sitt nät där de ligger nära tillåtna gränser för att genomföra praktiska mätningar och samarbete kommer också att bedrivas med forskare vid Mittuniversitet i Sundsvall. I första hand söker vi därför en student i Sundsvall med Omnejd.

Kontakta mig på Kent.Bertilsson(at)miun.se eller 070-686 4443 vid intresse.