Forum för kull H18 för frågor som rör kull H18

 
 
Picture of Björne A Lindberg
Exjobbsinformation
by Björne A Lindberg - Friday, 20 November 2020, 3:45 PM
 

Hej!

 

Vi håller en exjobbsinformation den 2/12 kl 15-17. Vi som är examinatorer kommer att ta en del formalia och praktiskt kring exjobb samt reder ut eventuella frågetecken. Sedan kommer ett antal inbjudna företag att berätta om deras verksamhet för att ta emot exjobbare samt presentera några förslag och ideer på exjobb.

Länk till mötet kommer några dagar innan via detta formum.

 

Välkomna!

/Björne

Picture of Björne A Lindberg
Re: Exjobbsinformation Flytt till 14:00?
by Björne A Lindberg - Monday, 30 November 2020, 9:49 AM
 

Länk till exjobbsinformationen på onsdag är https://umu.zoom.us/j/6432609090

 

Vi försöker flytta presentationen med ny start kl 14:00. För att se om vi startar 14 eller 15, Håll koll på meddelanden från detta forum.

 

Vattenfall får inte köra zoom på deras nät vilket medför att vi lagt dem sist och att vi inför deras presentation byter till microsoft teams på länken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjNDYwZGUtZWE5NC00YjA3LTkzYzctMzU0MjZmYzk3OGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8be18a6-f648-4a47-be73-86d6c5c6604d%22%2c%22Oid%22%3a%22b80d9cfd-cad9-463e-b441-ee6a0a3e278a%22%7d

Det ska gå bra att ansluta via en browser men säkrast är att ladda ner och installera den app som rekommenderas. För att logga in krävs att man registrerar ett konto. Har ni inget sådant sen tidigare, förbered genom att skapa ett sådant (och testa ovan länk).

 

Hälsn

/Björne