Forum för kull H18 för frågor som rör kull H18

 
 
Picture of Björne A Lindberg
Programutvärdering elkraftteknik
by Björne A Lindberg - Monday, 5 October 2020, 5:37 PM
 

Hej!

 

Vi har fått i uppdrag att skriva en programutvärdering av elkraftprogrammet utifrån vissa perspektiv. Som den del i utvärderingen ska studenter på år 3 på  programmet få ge sin bild och sina synpunkter.

 

För att underlätta har vi satt ihop en enkät.

Adressen till enkäten finns här:

 

 

https://forms.gle/NxRF8bHpF68imFRD6

 

och vi är tacksamma ifall du kan fylla i den snarast, dock senast 14 oktober.

 

Hälsn

/Björne