Forum för kull H17 för frågor som rör kull H17

 
 
Picture of Frida Grebner Nord
Instruktioner för programvaror inom utbildningen
by Frida Grebner Nord - Wednesday, 23 September 2020, 9:23 AM
 

Efter utvärdering av årets programenkät hos elkraftstudenter ansågs det än att ett studenterna såg det som ett tidskrävande moment att lära känna och använda sig av programvarorna i utbildningen. För att underlätta för studenterna och ge mer tid till att lära sig kursmomenten undersöks nu vilken programvara studenterna önskar har tydligare instruktioner för. 

https://forms.gle/UagfBkYzntAwhoZg9