Forum för kull H18 för frågor som rör kull H18

 
 
Picture of Frida Grebner Nord
Programenkät 2020
by Frida Grebner Nord - Tuesday, 31 March 2020, 12:27 PM
 

Hej!
Nu när Elin Magnusson tar examen har jag tagit på mig rollen som kvalitets amanuens för vårt program. Det är inte det lättaste att axla rollen efter hennes alltid lika positiva attityd, driv och härliga sätt att uttrycka sig. Men jag ska göra mitt bästa för att följa upp och driva vidare de projekt hon startat.

Min första uppgift är att följa upp programenkäten för 2020. Därför uppskattar jag ifall ni tar er 10–15 minuter för att svara på denna enkät.

Tack på förhand :)

https://forms.gle/3W2DmSMkzMRsLykH9