Forum för kull H16 för frågor som rör kull H16

 
 
Picture of Erik Elfgren
Exjobbspresentation - schema och opponering
by Erik Elfgren - Wednesday, 29 May 2019, 9:24 AM
 

Hej!

Så här blir nu schemat för exjobbspresentationerna:

Nr Namn Datum Tid Opponent skriftlig+
muntlig
Opponent muntlig Titel
1 Sofia Elvelind 4/6 10:00 8 9 Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät
2 Jonatan Hellborg 4/6 10:30 9 10 Analys av industrinät med spänning 7,8 V
3 Hampus Edblom 4/6 11:00 10 11 Analys av reläskyddsinställningar för jordfelsskydd
4 Johanna Helmvall 4/6 12:30 11 12 Energilager i Luleå Energis elnät
5 Rikard Lindahl 4/6 13:00 12 13 Användning av uttjänta bussbatterier
6 Mark Welbourn 4/6 13:45 13 14 Reaktiv effekt i Dala Energis framtida mellanspänningsnät
7 Sanna Hagerud 4/6 14:15 14 15 Personsäkerhet vid översvämning
8 Nasser Mooshtak 4/6 15:00 15 16 av lågspänningsanläggningar
9 Marcus Åkerlind 4/6 15:30 16 17 Elnätsplanering i framtida bostadsområden. - Med påverkan från solceller och elbilsladdare
10 Henrik Skyllerstedh 5/6 08:00 17 1 Övertoner i motordrivsystem, -Metod för att beräkna förluster
11 Niklas Stenman 5/6 08:30 1 2 Påverkan på elnätet från storskalig elbilsutbredning i olika delar av Skellefteå
12 Christofer Gleisner 5/6 09:15 2 3 Utvärdering av Dynacomp och SKM Power*Tools övertonssimuleringstillägg HiWave
13 Daniel Åkemalm 5/6 09:45 3 4  
14 Robert Näslund 5/6 10:30 4 5 Driftoptimering av reaktiv effekt
15 Isak Carlsson 5/6 11:00 5 6  
16 Lena Hasselgren 5/6 11:30 6 7 Kartläggning av Tekniska verkerns kraftbvärmeanläggning KV61
17 Arian Edrissi 5/6 12:00 7 8 Styrsystem Pumpstation

Vänligen,


Erik Elfgren

Picture of Isak Carlsson
Re: Exjobbspresentation - schema och opponering
by Isak Carlsson - Wednesday, 29 May 2019, 7:18 AM
 

Hej Erik!

Så att ingen missuppfattning uppstår.

 

Betyder siffran för opponent "vem man opponerar på " eller "vem som opponerar" på den raden.

exempel på min egen:

Är nr 6 opponent? eller ska jag opponera på nr 6?

(Jag tolkar det nu som att det är den som är opponent den tiden, men vi hade en liknande lista i en tidigare kurs och då vart det rörigt tillslut)

Mvh

Isak Carlsson

Picture of jonatan hellborg
Re: Exjobbspresentation - schema och opponering
by jonatan hellborg - Wednesday, 29 May 2019, 9:21 AM
 

Det vore bra att få en bekräftelse angående detta. Vi har ju redan börjat skicka ut rapporterna till varandra, och det vore tråkigt om vi opponerar på någon för att sedan inse att vi har opponerat på fel person.

Picture of Sanna Hagerud
Re: Exjobbspresentation - schema och opponering
by Sanna Hagerud - Wednesday, 29 May 2019, 9:22 AM
 

Betyder det att vi slutar vid lunch på onsdagen? Och alltså kan ta tåget som går söderut kl 15.40?

Picture of Sanna Hagerud
Re: Exjobbspresentation - schema och opponering
by Sanna Hagerud - Wednesday, 29 May 2019, 10:36 AM
 

Eller ska vi räkna med att det kan tillkomma fler/dra ut på tiden?

Picture of Erik Elfgren
Re: Exjobbspresentation - schema och opponering
by Erik Elfgren - Wednesday, 29 May 2019, 9:28 AM
 

Hej!

1. Obs! Jag har uppdaterat listan. Det var en student som saknades från listan. Därmed har listan med opponenter också ändrats.

2. Angående opponering: låt oss ta ett exempel. Sofia presenterar först. Nasser och Marcus ska opponera på hennes exjobb.

Vänligen,

Erik