Köp och sälj kurslitteratur

 
 
Picture of Kristoffer Bylund
Kurslitteratur säljes
by Kristoffer Bylund - Monday, 28 January 2019, 6:05 PM
 

Bo Tonnquist - Projektledning, sjätte upplagan

Bertil Thomas - Modern reglerteknik, fjärde upplagan

G. Robin Henderson - Six Sigma quality improvement with minitab, second edition

 

Priset kan diskuteras, men åtminstone halva inköpspriset vill jag ha