Erbjudanden om exjobb

 
 
Picture of Skellefteå Kraft AB
Exjobb hos Skellefteå Kraft Elnät - Utredning kring nyttjande av "microgrid" inom vårt nätområde
by Skellefteå Kraft AB - Thursday, 18 January 2018, 8:13 AM
 

Vårt elnät är idag utsträckt över stor geografisk yta. Ombyggnad innebär ofta samhällsekonomiska konsekvenser. Om vi istället skulle kunna erbjuda kunderna en lösning med microproduktion kombinerat med batteri skulle detta kunna vara en ekonomisk fördel för både kund och elnätsbolagen.

Beskrivning av examensarbete
Examensarbetet innefattar utredning om hur det tekniskt skulle kunna fungera och inom vilka nätdelar detta skulle kunna vara optimalt.

Tidsperiod för genomförande
Examensarbetet är inte årstidsberoende.

Omfattning och inriktning
Förslagsvis 15 poäng, slutlig överenskommelse om arbetets omfattning görs senare tillsammans med högskola. Högskoleingenjör med inriktning mot elkraft.

Ort
Skellefteå.

Kontaktperson
Administrativa och praktiska frågor runt examensarbetet besvaras av Jenny Johansson, Personal och ledningssystem, 0910-77 26 52.

Tekniska frågor rörande examensarbetet besvaras av Magnus Brodin, 0910-77 26 18.

Ansökan med CV och personligt brev skickas till Magnus Brodin, magnus.brodin@skekraft.se. Ange tydligt i ansökan vilket eller vilka examensarbeten du söker.