Erbjudanden om exjobb

 
 
Picture of Skellefteå Kraft AB
Exjobb hos Skellefteå Kraft Elnät - Optimering och analys av batterier i elnätet för nyttjande vid driftstörning
by Skellefteå Kraft AB - Thursday, 18 January 2018, 8:11 AM
 

Vårt elnät är idag väderkänsligt vilket innebär att kunderna ibland utsätts för långa avbrott. Intresse finns att nyttja batterier för att minimera avbrottstider.

Beskrivning av examensarbete
Examensarbetet innefattar utredning av hur nyttjande av batterier skulle kunna optimeras ur ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Tidsperiod för genomförande
Examensarbetet är inte årstidsberoende.

Omfattning och inriktning
Förslagsvis 15 poäng, slutlig överenskommelse om arbetets omfattning görs senare tillsammans med högskola. Högskoleingenjör med inriktning mot elkraft.

Ort
Skellefteå.

Kontaktperson
Administrativa och praktiska frågor runt examensarbetet besvaras av Jenny Johansson, Personal och ledningssystem, 0910-77 26 52.

Tekniska frågor rörande examensarbetet besvaras av Magnus Brodin, 0910-77 26 18

Ansökan med CV och personligt brev skickas till Magnus Brodin, magnus.brodin@skekraft.se. Ange tydligt i ansökan vilket eller vilka examensarbeten du söker.