Forum för kull H18 för frågor som rör kull H18

 
 
Picture of Kent Bertilsson
Registrering Ellära 1 snarast
by Kent Bertilsson - Monday, 22 October 2018, 4:32 PM
 

Jag tror att ni nu ska kunna registrera er på kursen Ellära 1 och det är MYCKET VIKTIGT att ni gör det SNARAST. Mittuniversitetet kommer att flytta från LADOK 2 till 3 i början av nästa period så då kommer det att vara omöjligt att registrera på kursen under nästan två veckor och ni kommer då inte heller komma åt kursmaterialet. 

Logga därför in på Mittuniversitetets studentportal snarast och registrera er på ellära 1.