Forum för kull H16 för frågor som rör kull H16

 
 
Picture of Elin Magnusson
Programenkät
by Elin Magnusson - Thursday, 8 February 2018, 7:56 PM
 

Hej elkraftare åk2!

Det skulle vara värdefullt att få veta hur ni alla har upplevt utbildningen hittills. Kursutvärderingar görs ju regelbundet, men här kommer nu en programenkät som tar upp lite mer kring hur det funkar allmänt att läsa på distans, hur kurserna kan jämföras, hur det funkar socialt mm. Ta gärna 10-15 minuter och svara på enkäten, så ska jag och Björne m.fl se till att den informationen kommer till god användning. Ifall ni undrar något om enkäten eller vad jag i övrigt gör som kvalitetsamanuens, så är det bara att höra av sig! Min mejl står på enkätens förstasida. Trevlig helg! /Elin Magnusson

Här finns enkäten:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHXinTeFTqIcUcq38Mur1v0V5xadl1YCjcpRblPwJr3RBzg/viewform?usp=sf_link