Forum för kull H16 för frågor som rör kull H16

 
 
Picture of Andreas Johansson
Grundläggande reglerteknik R0001E
by Andreas Johansson - Thursday, 26 October 2017, 9:53 AM
 

Hej,

Välkommen till kursen R0001E Grundläggande reglerteknik. Kursen inleds med praktisk information måndag 30/10 kl. 10.15. Detta äger rum i A206 i Luleå och sänds via Adobe Connect (i Skellefteå är B207 bokat för mottagning). Länken till sändningen är https://connect.sunet.se/r0001e_seminarium/ (Länkar till en externa sida.). Detta pass kommer att spelas in och göras tillgängligt i efterhand på kurshemsidan.

Kurshemsida finns på ltu.se, klicka på Mitt LTU så ska kursen finnas under Canvas kurslista. All väsentlig kursinformation finns i dokumentet Kursinfo17.pdf (bifogas) under Kursplan på kurshemsidan. Mer information som behövs under kursens gång kommer att publiceras i form av meddelanden på kurshemsidan (dvs inte i detta forum).

mvh/

/Andreas Johansson