Gemenskapsforum där vi fritt diskuterar vad vi vill

 
 
Picture of Skellefteå Kraft AB
100 % förnybart till 2040
by Skellefteå Kraft AB - Wednesday, 25 October 2017, 9:49 AM
 

På uppdrag av Skellefteå Kraft har Sweco undersökt förutsättningar för omställning till 100 % förnybart energisystem till år 2040. Rapporten redovisar två scenarier för hur man skulle kunna uppnå målet genom förändringar i Sveriges produktionsmix.

Läs en sammanfattning av rapporten här.

Om du vill fördjupa dig och läsa hela Swecos rapport, hittar du den här.