Nyhetsforum

 
 
Picture of Björne A Lindberg
Kvalitetsamanuens
by Björne A Lindberg - Friday, 19 January 2018, 3:31 PM
 

Hej!

 

Från och med i år har universitetet skapat en ny tjänst, kvalitetsamanuens på 10%, som för varje år ska tillsättas av en student på år 2 på programmet. Jag gick ut i höstas med erbjudandet, två sökte, och Elin Magnusson fick den tjänsten för år 2018.

Tjänsten är till för att stötta oss som programansvariga i frågor som rör kvalitet på programmet. Det ramlar till stora delar ner på deenskilda kurserna men ska även täcka övergripande frågor såsom progression i de olika ämnena, relevans för det kommande yrket, personligt bemötande från lärare och administratörer, studiemiljön mm osv. Denne amanuens ska arbeta med kvalitetsfrågor på hela programmet, från startveckan till redovisat examensarbete.

Elin kommer att höra av sig till er studenter på programmet med jämna mellanrum för att samla in underlag för olika undersökningar och här hoppas jag på ett mangrannt gensvar för att få så bra underlag som möjligt så vi kan driva kvalitetsfrågor åt rätt håll.

 

Hälsn

/Björne