Nyhetsforum

 
 
Picture of Björne A Lindberg
Inbjudan till Energy week i Vasa (Brådskande)
by Björne A Lindberg - Monday, 13 February 2017, 9:32 AM
 

Inbjudan till Energy week i Vasa

 

Cleantech Kvarken, som är ett EU-finansierat initiativ för samverkan inom cleantech-området, bjuder in tio universitetsstuderande från Umeå till Energy Week i Vasa 20-21 mars. Energy Week är en stor internationell mässa i Vasa, Finland. De medverkande företagen är specialiserade på energiteknik och energirelaterade tjänster. Stort fokus ligger på förnyelsebar energiproduktion, smarta elnät och energieffektivisering.

 Det kommer finnas goda möjligheter att knyta kontakter för framtida examensarbeten under besöket. Cleantech Kvarken betalar resa, transport på plats i Vasa, delar av måltiderna, logi samt står för programmet i Vasa. (Se bifogad inbjudan/program.)

 De medverkande studenterna har möjlighet att komma med önskemål om vilket/vilka företag de vill att vi ordnar studiebesök till under resan. Hör av er så skickar jag en företagskatalog.

 

/Björne