Nyhetsforum

 
 
Picture of Per Hallberg
Tentamen vid UMU
by Per Hallberg - Tuesday, 13 December 2016, 11:43 AM
 

Hej Alla.

Rutinerna för studenter som vill tenta vid UMU har förändrats. Ni anmäler er att ni vill tenta vid UMU via lärosäte som ger kursen. Lärosätet anmäler er och det bokas plats på UMU. Skrivsalen hittar ni via nedanstående länk (stega fram rätt vecka, se övre vänstra hörnet)

https://se.timeedit.net/web/umu/db1/public1/ri6Z49609Q585mQXQ5Y313YYQ7v7.html

Ett dokument ligger på elkraft.nu under rubriken Informationsmaterial, kontaktlistor m.m.