Ersättning för laborationsresor under ÅK 1Preview

Här begär ni ersättning för resa till och från laborationer i Umeå och Sundsvall ÅK 1. Observera att ni behöver svara på formuläret senast den 14 Juni.


Ersättningen baseras på ett Schablonbelopp motsvarande kostnad för busstransport mellan det universitet där ni är antagen samt laborationsorten.