Topic outline

 • General

  Examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik VT2021 på Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt Mittuniversitetet

 • Introduktion

  Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är inskriven vid som avslutande kurs. Rutiner vid examensarbete ser ungefär lika ut på alla universitet men det finns vissa skillnader. Mer om detta nedan. Men vi har en gemensam dag för redovisning. För att klara detta måste vi försöka koordinera arbetet för examensarbetet och detta dokument beskriver tidsplaneringen för examensarbetet samt hur vi genomför opponering och redovisning.


  Examensarbetet pågår under läsperiod 4, dvs ca v 12-22, på respektive universitet med handledning och examinator från respektive universitet. Det är alltså inte möjligt att ha en examinator eller handledning från ett annat universitet än det man är inskriven vid.

  För att kunna anmäla dig i nedan formulär måste du registrera dig som deltagare på kurshemsidan vilket du gör till vänster under fliken "Administration", sedan "Enrol me in this course". Ingen nyckel (lämna blankt).

   

  Krav för att få påbörja ett examensarbete vid LTU:

  I kursplanen anges behörighetskravet för att få påbörja ett examensarbete enligt följande:

  "Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet."

  Detta betyder:

  1) Att det får saknas poäng i högst 2 av bas- och kärnkurserna och då maximalt 15hp. Så om man saknar 1hp i 3 kurser, dvs 3hp, så får man inte formellt påbörja examensarbetet.

  2) Bas- och kärnkurser är alla kurserna förutom de 2 valfria kurserna som ligger i ÅK1 LP4 och ÅK3 LP2.

  Om det formella kravet inte uppfylls så krävs det att studenten kan presentera en rimlig plan över hur behörighetskravet ska uppnås. Examinator och huvudutbildningsledare tar sedan ställning till om examensarbetet kan påbörjas. Är klokt att redan under höstterminen i åk3 se över om det fattas poäng från kurserna i ÅK1 och 2.

  Förtydligande om begreppet Valfri kurs:

  Är kurser där studenten får välja precis vilken kurs som helst, exempelvis någon fristående kurs vid andra universitet eller sommarkurser osv. Dock ska vald kurs omfatta minst 7,5hp.Om du inte hittar någon intressant kurs själv så erbjuder vi en kurs per kurstillfälle. Om du redan har läst någon fristående kurs så kan den tillgodoräknas.

  I utbildningsplanen för Elkraftteknik finns det två valfria kurstillfällen en i ÅK1 LP4 och den andra i ÅK3 LP2.

  • Start

   2021 startar exjobbskursen officiellt den 24:e mars. För att kunna starta examensarbetet krävs att man har klarat minst 135 hp inom programmet. Om man är osäker om man uppfyller förkunskapskraven ska man kontakta programansvarig på sitt universitet.
   Vissa avvikelser finns mellan universiteten men generellt gäller att för att kunna starta med examensarbetet så måste ni vara ute i god tid och det är bra om följande steg är klara redan innan startdatum. Vi rekommenderar därför att ni redan under december, senast januari, tar tag i nedan punkter eftersom att det kan ta rätt lång tid.

   1. Hitta företag och en väl definierad uppgift

   2. Fyll i anmälningsformuläret nedan, "anmälan för exjobb", med dina personuppgifter samt en kort beskrivning av exjobbet.

   3. Komplettera ovan med nedan, beroende på vilket universitet du skriver exjobbet:
    UMU:
    Lämna in uppgiftbeskrivning, mål och genomförandeplan till programansvarig vid universitetet för
    godkännande
    LTU: Lämna in en ansökan att få starta examensarbetet med bifogad kortfattad (en till två A4 sidor) beskrivning av ditt föreslagna examensarbete innehållande bakgrund, syfte och genomförandeplan samt fullständig utskrift från Ladok på kurserna ni har läst
    MIUN: Lämna in sammanställda studiemeriter, uppgiftbeskrivning, mål och genomförandeplan till examinator vid
    universitetet för godkännande samt lämna in registreringsblankett för examensarbeten

    

  • Genomförande

   Förstudie

   Första steget i ditt arbeta är att sätta dig ner och tänka på hur du skall lägga upp arbetet. I början av ett projekt är man ofta mycket osäker om vad man skall göra, hur lång tid det tar och vilka verktyg som man behöver.

   Du ska lämna in 2 dokument, en kravspecifikation samt en projektplan med en systemskiss.

   1 Kravspecifikation - Vilken frågeställning ska besvaras? Vilka krav ställs på slutprodukten? Kraven kan gälla tekniska prestanda, ekonomi, dokumentation, miljöpåverkan m.m. Samtliga krav ska vara mätbara.

   2.a Projektplan - som beskriver aktiviteterna i arbetet, tidsåtgång samt en mindre riskanalys.Du bör även tänka igenom om du behöver utrustning, programvaror eller tid för att läsa in något ämnesområde.

   2.b Systemskiss - en mycket enkel beskrivning av hur du tror att du kan uppfylla kravspecen.

   Jobbet

   Efter förstudien bryts din genomtänkta projektplanering mot verkligehetens kaos. Förmodligen kommer du att behöva modifiera din projektplan ett antal gånger under projektets gång. Glöm inte att förankra dina nya projektplaner hos handledarna.

   Att skriva rapport tar mer tid och kraft än man kanske orkar tänka på under genomförandefasen. Räkna med åtminstone två eller tre veckor för att skriva. Lämna på ett tidigt stadium rapportkladdar till din institutionshandledare.

  • Rapport

   Att skriva rapport

   Rapporten är viktig!! Den blir det efterlämnade spåret du kommer att lämna efter dig och som alla kommer att kunna ta del av, läsa och göra en bedömning av din kompetens. Den ska du dessutom lämna med som bilaga då du söker jobb.

   Låt rapporten växa fram i samverkan med din universitetshandledare. Uppdatera handledaren flera gånger under skrivandet så du får bekräftelse på att du är på rätt väg samt tips på förbättringar.

   Absoluta deadlines som gäller för rapporten är dessa (OBS från 2021!):

   26/5 12:00 Inlämning av rapportutkast till universitetshandledare (Obs.det ska vara en komplett utkast, inte bara en skiss)

   28/5 15:00 Din universitetshandledare informerar om rapporten räcker för att kunna redovisa och om den är opponerbar. Obs. ju mer du håller handledaren informerat, ju snabbare du kan förvänta ett svar på detta. Alla opponenter får de rapporter de ska opponera på.

   3/6 Muntlig redovisning och opponering via zoom.

    

   Nedan några länkar till sådant som kan vara bra att kika på, som tips och som inspiration!

  • Opponering

   Varje student blir tilldelade två stycken exjobbsrapporter (1:a opponering och 2:a opponering).

   På den första rapporten gör ni en skriftlig opposition/granskning och förbereder frågor inför presentationen.

   På den andra rapporten förbereder ni enbart några muntliga frågor inför presentationsdagen.

   Försök gärna göra frågorna så att det blir mer av en diskussion än ett regelrätt förhör.

   Listan på vem som opponerar på vem blir tillgänglig ca en vecka före presentationsdagen.

  • Redovisning

   Redovisning i Umeå den -----

   Vi kommer att starta 8:00 och håller på hela dagen med några pauser och tid för lunch och alla förväntas delta och lyssna på varandra under hela dagen.