Topic Name Description
URL Länk till gamla elkraftforum
URL Erbjudanden om jobb och praktik
File Schema för exjobbspresentationer 2022

presentationsschema

Information för studenter antagna HT 2021 Page Programstart Höstterminen.2021 - Samlingsvecka / Bokning

Hej*

Vi rivstartar utbildningen med att vi samlas vid LTU Campus i Skellefteå vecka 35, (30/8-3/9)

VIKTIGT!

För att vi ska kunna planera veckan och boka transporter, hotell och lite till så måste du fylla i nedanstående länk:

https://www.trippus.net/LTUelkraft2021

Boendet under samlingsveckan: Sponsras helt av några företag inom elkraftsbranschen

Resa till/från samlingsveckan: Du tar dig på egen bekostnad till  ditt Universitet. Resorna mellan ditt universitet och orten där vi samlas sponsras av företagen.

Exempel.  Om du har blivit antagen vid Mittuniversitetet så reser du på egen bekostnad till Mittuniversitetets Campus i Sundsvall och där väntar en chartrad buss för vidare transport till LTU Campus i Skellefteå.

Ni som antagits vid Umeå Universitet kliver på bussen i Umeå.

Motsvarande gäller vid hemresan, en buss är chartrad som tar dig tillbaka till ditt Universitet.

Ni som antagits vid LTU måste tyvärr denna gång ta er till och från Skellefteå på egen bekostnad. Med det kommer att jämna ut sig över tid i och med att vi turas om att anordna dessa samlingsveckor.

Syftet med samlingen är att:

  • Starta upp de två första kurserna.
  • Ge er några viktiga och obligatoriska säkerhetskurser.
  • Få träffa några yrkesverksamma och höra vad de jobbar med.
  • Ge er massa nyttig information
  • Lära känna varandra och ha trevligt

En mer detaljerad planering kommer att läggas ut vecka 32.

COVID-19

Om situationen fortsätter att vara stabil så planerar vi att genomföra en fysisk samlingsvecka enligt folkhälsomyndighetens direktiv och råd. Om det blir en dramatisk ökning så kommer vi med kort varsel att övergå till en samlingsvecka på distans.

Förhoppningsvis så har ni hunnit vaccinera er. Om inte så råder vi dig att genast boka in en tid.

MVH:

Micael Öhman   Utbildningsansvarig  Luleå Tekniska Universitet

Johan Sidén      Utbildningsansvarig  Mittuniversitetet

Björne Lindberg Utbildningsansvarig  Umeå Universitet

File Adresslista ÅK1 Hösten 21

.

Informationsmaterial, kontaktlistor m.m. Page Kontaktuppgifter programadministration

.

Page Studentportal Mituniversitetet
Page Studentportal Luleå Tekniska Universitet

Studentportal Luleå Tekniska Universitet

File Tentamen i Umeå
Page Ersättningar för resor och boenden
Page Läs-eller skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning
Blockschema och kurslänkar File Blockschema för kull H20 och senare

Blockschema för kull H20 och senare

File Blockschema för kull H18 och senare

Blockschema för kull H18 och senare

File Blockschema för kull H17 och tidigare
Page Samlingsveckor

Planerade samlingsveckor i utbildningen uppdelade efter de olika årskullarna

Page Examinerande prov

Planerade tentamensdatum under programmet

URL Preparandkurs i Matematik (Frivillig)

Preparandkurs i Matematik (Frivillig)

Page Elkraftteknik, introduktion, W0013T (LTU)
Page Algebra för Ingenjörer, MA117G

.

Page Mekanik och elkraftteknik, W0021T (LTU)
Page Ellära 1, ET074G

.

Page Analys för Ingenjörer, MA118G

.

Page Ellära 2, 5EL180

Ellära 2

Page Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar

Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar

Page Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i boolesk algebra för användning i PLC-system. Du får lära dig hur man programmerar PLC-system samt grundläggande funktionalitet av digitala in och utgångar.

Page Elmaskiner 1, 5EL191

Elmaskiner 1

Page Analog Elektronik för Elkraftingenjörer, 5EL190

Analog Elektronik för Elkraftingenjörer, 5EL190

Page Mätteknik, 5EL134

Mätteknik, 5EL134

Page Grundläggande reglerteknik, R0001E (LTU)
Page Kraftelektronik, ET027G

...

Page Eldistribution, W0022T (LTU)

 Eldistribution, W0022T

Page Drift och underhåll, D0004B (LTU)
Page Statistik och kvalitetsteknik

URL Eltransmission, W00?? (LTU)

Eltransmission

URL Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution, W0014T (LTU)
Page Elmaskiner 2, 5EL201

Elmaskiner 2, 5EL201

Page Datakommunikation, 5EL131

Datakommunikation, 5EL131

Page Hållbar Elenergianvändning, ET078G

...

URL Elmarknader och elkvalitet, W00??? (LTU)

Elmarknader och elkvalitet

Page Examensarbete Elkraftteknik

Examensarbete Elkraftteknik

File Rutiner för examination i nedlagda kurser, LTU

Inför läsåret 20/21 så kommer några LTU kurser att falla för åldersstrecket och därför kan det vara en god idé att kolla upp vad som gäller när kurser har lagt ned.

Om du är en av de som antogs hösten 2017 eller tidigare så är det hög tid att kolla upp vad som gäller.

/Micael Öhman

Utbildningsledare LTU

Samarbete och stöd från näringslivet Page Samarbete med näringslivet

Samarbete med näringslivet

Page Arbetsmarknaden för elkraftingenjörer

Arbetslivet

Page Kontaktpersoner på företag, knutna till utbildningen

Kontaktpersoner på företag, knutna till utbildningen

Page Utbildningsrådet

Utbildningsrådets möten

Page Marknadsföring/Marknadföringsråd
Page Alumni

Alumni

Utbildningsplaner, examensbeskrivningar m.m. officiella dokument Page Utbildningsplan Umeå universitet
URL Utbildningsplan Mittuniversitetet
Page Utbildningsplan Luleå tekniska universitet

Utbildningsplanen Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp Luleå tekniska universitet finns här

Page Examensbeskrivning Umeå universitet

Examensbeskrivning Umeå universitet

Page Examensbeskrivning Mittuniversitetet

..

Page Examensbeskrivning Luleå tekniska universitetet
Page Kursrapporter och utvärderingar

Nedan finner ni länkar till kursrapporter på respektive universitet. Via länken så loggar ni in och söker kursrapporter med kurskoderna som står på www.elkraft.nu.