Topic Name Description
URL Länk till gamla elkraftforum
URL Erbjudanden om jobb och praktik
Information för studenter antagna HT 2020 Page Programstart Höstterminen.2020 (V.36)

Programstart.

Informationsmaterial, kontaktlistor m.m. Page Kontaktuppgifter programadministration

.

Page Studentportal Mituniversitetet
Page Studentportal Luleå Tekniska Universitet

Studentportal Luleå Tekniska Universitet

File Tentamen i Umeå
Page Ersättningar för resor och boenden
Page Läs-eller skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning
Blockschema och kurslänkar File Blockschema för kull H20 och senare

Blockschema för kull H20 och senare

File Blockschema för kull H18 och senare

Blockschema för kull H18 och senare

File Blockschema för kull H17 och tidigare
Page Samlingsveckor

Planerade samlingsveckor i utbildningen uppdelade efter de olika årskullarna

Page Examinerande prov

Planerade tentamensdatum under programmet

URL Preparandkurs i Matematik (Frivillig)

Preparandkurs i Matematik (Frivillig)

Page Elkraftteknik, introduktion, W0013T (LTU)
Page Algebra för Ingenjörer, MA117G
Page Mekanik och elkraftteknik, W0021T (LTU)
Page Ellära 1, ET074G

.

Page Analys för Ingenjörer, MA118G
Page Ellära 2, 5EL180

Ellära 2

Page Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar

Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar

Page Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G

 Kursen ger dig grundläggande färdigheter i digitalteknik samt användning av PLC-system. Du får lära dig hur man använder utvecklingssystem och programmerar PLC och använder dem tillsammans med PID-regulatorer och i nätverk.

Page Elmaskiner 1, 5EL191

Elmaskiner 1

Page Analog Elektronik för Elkraftingenjörer, 5EL190

Analog Elektronik för Elkraftingenjörer, 5EL190

Page Mätteknik, 5EL134

Mätteknik, 5EL134

Page Grundläggande reglerteknik, R0001E (LTU)
Page Kraftelektronik, ET027G

...

Page Eldistribution, W0022T (LTU)

 Eldistribution, W0022T

Page Drift och underhåll, D0004B (LTU)
Page Projektledning 5EL202

URL Eltransmission, W00?? (LTU)

Eltransmission

URL Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution, W0014T (LTU)
Page Elmaskiner 2, 5EL201

Elmaskiner 2, 5EL201

Page Datakommunikation, 5EL131

Datakommunikation, 5EL131

URL Hållbar elenergianvändning, ET078G
Page Hållbar Elenergianvändning, ET078G

...

URL Elmarknader och elkvalitet, W00??? (LTU)

Elmarknader och elkvalitet

Page Examensarbete Elkraftteknik

Examensarbete Elkraftteknik

File Rutiner för examination i nedlagda kurser, LTU

Inför läsåret 20/21 så kommer några LTU kurser att falla för åldersstrecket och därför kan det vara en god idé att kolla upp vad som gäller när kurser har lagt ned.

Om du är en av de som antogs hösten 2017 eller tidigare så är det hög tid att kolla upp vad som gäller.

/Micael Öhman

Utbildningsledare LTU

Samarbete och stöd från näringslivet Page Samarbete med näringslivet

Samarbete med näringslivet

Page Arbetsmarknaden för elkraftingenjörer

Arbetslivet

Page Kontaktpersoner på företag, knutna till utbildningen

Kontaktpersoner på företag, knutna till utbildningen

Page Utbildningsrådet

Utbildningsrådets möten

Page Marknadsföring/Marknadföringsråd
Page Alumni

Alumni

Utbildningsplaner, examensbeskrivningar m.m. officiella dokument Page Utbildningsplan Umeå universitet
URL Utbildningsplan Mittuniversitetet
Page Utbildningsplan Luleå tekniska universitet

Utbildningsplanen Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp Luleå tekniska universitet finns här

Page Examensbeskrivning Umeå universitet

Examensbeskrivning Umeå universitet

Page Examensbeskrivning Mittuniversitetet

..

Page Examensbeskrivning Luleå tekniska universitetet
Page Kursrapporter och utvärderingar

Nedan finner ni länkar till kursrapporter på respektive universitet. Via länken så loggar ni in och söker kursrapporter med kurskoderna som står på www.elkraft.nu.